Danseuse de Bharatanatyam; Pushkar, Rajasthan
Female dancer performing Bharatanatyam; Pushkar, Rajasthan