Offrande au Gange; Varanasi, Uttar Pradesh
Offering water to Ganga; Varanasi, Uttar Pradesh