Saddhu; Bhimashankar, région de Pune, Maharastra
Saddhu; Bhimashankar, Pune region, Maharastra