L'arti au Dashashwamedh ghat; Varanasi, Uttar Pradesh
Arti performed at the Dashashwamedh ghat; Varanasi, Uttar Pradesh