Offrande d'eau au Gange; Varanasi, Uttar Pradesh
Offering holy water to Ganga; Varanasi, Uttar Pradesh